Teren Tester - niezależna weryfikacja nieruchomości Teren Tester

Niezależna weryfikacja nieruchomości

Pełny audyt tylko:
950

Zobacz ile możesz zyskać dzięki opracowanemu przez nas audytowi

Ustalenia studium i planu miejscowego

Analizujemy dokumenty planistyczne określające przeznaczenie terenu i parametry zabudowy: powierzchnia zabudowy, wysokość budynków, rodzaj dachu, liczba kondygnacji, wskaźnik parkingowy itp.

Analiza urbanistyczna sąsiedztwa

Sprawdzamy funkcję i parametry budynków na sąsiednich nieruchomościach aby ustalić możliwe kierunki rozwoju zabudowy. Analizujemy tzw. „dobre sąsiedztwo” nieruchomości, aby określić możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Ocena możliwości i ograniczeń zabudowy

Badamy, czy przez działkę lub w jej sąsiedztwie biegną sieci energetyczne, gazowe, magistrale wodociągowe i inne. Wskazujemy zasięg obszarów ochrony przyrody, terenów zalewowych, oraz inne ograniczenia wynikające z przepisów prawa.

Możliwości obsługi komunikacyjnej

Wskazujemy warianty możliwej obsługi komunikacyjnej. Sprawdzamy, czy nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej. Wskazujemy odległości jakie należy zachować od sąsiednich sieci drogowych.

Rekomendacje urbanistyczne

Rekomendujemy działania umożliwiające zwiększenie wartości nieruchomości. Formułujemy zalecenia dotyczące optymalnego wykorzystania działki oraz określamy możliwe drogi postępowania prowadzące do uzyskania pozwolenia na budowę.

Zobacz przykładowy audyt